Årsmøte!

Foreningen for Muskelsyke i Trøndelag inviterer sine medlemmer til årsmøte med temaforedrag og lunsj søndag 8. april kl. 11.00 på Stav Hotell.

I forkant av årsmøtet blir det foredrag om rapporten “Mitt liv – mitt ansvar”, ved Laila Bakke. Etter årsmøtet blir det avslutning med lunsj.

Vi i styret håper på godt oppmøte, og at mange er med på å påvirke hvilke aktiviteter vi skal ha i foreningen og stemmer fram det nye styret.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende 4 uker før møtet. Sakspapirer sendes på mail eller post 2 uker før årsmøtet til påmeldte.

Årsmøtet, foredrag og lunsj er selvfølgelig gratis. Det er fint hvis du kan melde deg på til  lederffmt@gmail.com, slik at vi vår en oversikt over hvor mange vi skal bestille mat til.

Velkommen!

Vennlig hilsen styret,

Guro, Mette, Caroline, Lars, Runar, Anne Berit og Nynke.