Årsmøte FFM i Oslo og Akershus lørdag 17. mars

Innkalling og saksliste til Årsmøte i FFM Oslo og Akershus

I henhold til vedtektene innkalles alle medlemmer til årsmøte i Foreningen for muskelsyke i Oslo og Akershus.

Årsmøtet avholdes lørdag 17.mars 2018 klokken 14.00‐16.30 på Hurdal Syns‐ og Mestringssenter.
(Adresse: Østsidevegen 101, 2090 Hurdal).

Saksliste
Sak 1: Åpning med godkjenning av innkallingen
Sak 2: Valg av møteleder, 1 (en) referent og 2 (to) til å undertegne protokollen
Sak 3: Styrets årsberetning for 2017
Sak 4: Regnskap for 2017 med revisors beretning
Sak 5: Styrets arbeidsprogram 2018
Sak 6: Innkomne forslag
Sak 7: Budsjett 2018
Sak 8: Valg

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende 4 uker før møtet (17.februar).
Forslag kan sendes inn til ffm.oslo.akershus@gmail.com.

Sakspapirer sendes på e-post til påmeldte 2 uker (03. mars 18) før møtet.

Styret ønsker alle hjertelig velkommen til årsmøtet!

Årets årsmøte vil bli avholdt i forbindelse med Kurs‐ og mestringshelgen som arrangeres på Hurdal Kurs‐ og mestringssenter helgen 16. – 18. mars 2018.

Kurs‐ og mestringshelgen har lunsj klokken 12.30 og middag klokken 18.00. Styret ønsker å invitere deltakerne på årsmøte til å delta på begge disse måltidene.

Påmelding for deltakelse på årsmøtet sendes til
ffm.oslo.akershus@gmail.com innen 28. februar 2018.

NB! Skriv i mailen om du ønsker å være med på lunsj, middag eller begge deler.
NB2! Dersom du er påmeldt til Kurs- og mestringshelgen er du allerede påmeldt til årsmøtet.

Innkalling og saksliste til årsmøte 2018 i FFM i Oslo og Akershus

Mvh
Tor‐Egil Roheim
leder, FFM i Oslo og Akershus
Oslo, 27.01.2018