Årsmøte i FFM Trøndelag 2017

Søndag 23. april 2017 hadde Foreningen for Muskelsyke i Trøndelag årsmøte på Scandic Hell Hotell på Stjørdal.  Fylkesforeningen dekker et stort område, og styret prøver derfor å avholde årsmøtene i foreningen på ulike steder slik at alle medlemmer nås. I fjor var vi på Steinkjer, i år ble det Stjørdal og til neste år kanskje det blir enda lenger sør?

Det var ingen innkomne saker på sakslista, og årsmøtet gikk «radig» for seg, som vi sier i Trøndelag. Foreningen har god økonomi og godt innarbeidede aktiviteter som medlemmene fortsatt ønsker. Årsmøtet ønsket at styret skal fortsette å jobbe med høsttur til Åre og pizzakvelder.

Etter valget ble det nye styret for 2017:
Leder: Guro Skjetne
Nestleder: Mette Nonseth
Kasserer: Lars Bruun
Sekretær: Anne Berit Alstad
Styremedlem: Runar Musum
1.Varamedlem: Nynke Feenstra
2. Varamedlem: Caroline Aunvik

Da årsmøtet var ferdig kom Einar Holand fra RO for å snakke om BPA. Det var et interessant foredrag, og salen deltok aktivt med spørsmål og innspill. Dagen ble avsluttet med en aldeles nydelig lunsjbuffet i restauranten.
Vi takker de avgåtte styremedlemmene for super innsats i året som har gått, og ser frem mot enda et produktivt foreningsår i Trøndelag.