Varsel om Årsmøte 2018

Bildet: Ann Kristin, Gro og Synnøve under fjorårets årsmøte.

Årsmøtet 2018 blir avholdt

torsdag 8. mars, kl. 18.00, Frivillighetens hus – Arbeideren, Hokksund.

Saksliste blir sendt ut senere. Merk at vi ikke skal være på Kantina i Rådhuset, men på Arbeideren denne kvelden. Kart sendes ut sammen med sakslista.

Saker til behandling må være styret i hende senest 5. februar.

Etter avviklet årsmøte blir det servering av snitter og underholdning ved Nordens ledende panfløytist Roar Engelberg.

Påmelding innen 2. mars til Gro, mobil 90 88 17 93 eller til vår mailadresse: buskerud@ffm.no