Referat styremøte 8 januar 2018

Styremøte i FFM-Østfold kl 1900 –  8. januar 2018 på skype

 

Innkalling og Saksliste

Sak 01/18 Innkommet post

Ingenting vi må ta stilling til

Aud deltar på informasjonsmøte på Helsetorget 16/1.

 

Sak 02/18 Økonomi
a. Status på kassa/konto?

Per 29/12 164.206,42,-
b. Utestående regninger?

Ingen utestående regninger

 

Sak 03/18 Evaluering julebord, arrangementer i 2017. Egenandeler/medlemskap/deltagere på arrangement. Ikke medlemmer full pris?

  • Bra oppmøte på alle arrangementene
  • Julebord; Vi prøvde å gjøre det klart i innbydelsen at man ønsker at man skal delta på hele arrangementet. Det virker ikke som om den informasjonen har nådd ut/blitt tatt til etterretning
  • Forslag om at ikke-medlemmer betaler full pris på arrangementer som julebord. bowling.
    Forslaget vedtatt.

 

Sak 04/18 Arrangementer 2018

  1. mars – Årsmøte

mars à juni stoltrim ca annenhver uke, veksle mellom mandag og onsdag

april – bowling

mai – temakveld

juni – tur til Tusenfryd eller tilsvarende

august – grill/sommerfest

september – tur/Kieltur

oktober – temakveld

november – julebord

Det har blitt søkt om midler fra Helse Sørøst til to temakvelder om psykisk helse. Tanken er at vi kan leie inn kursholdere og ha to kvelder som bygger på hverandre.

 

Sak 05/18 Fastsettelse av årsmøte dato – 3. mars?

Forslag om å være på Bremyra – vedtatt

Aud undersøker om vi kan være der på en lørdag.

Sak 06/18 Årsmøte innhold og form?

Innkalling til årsmøte må ut senest 6 uker før. Tina lager utkast og sender Herman.

Årsregnskap – Aud setter opp

Årsmelding – Herman skriver

Valg: Hvem er på valg og hvor mange skal vi være i styre? Nestleder(Aud), Sekretær(Hilde), Styremedlem/ungdomskontakt(Ada), Styremedlem(Bjørn) Revisor(Elisabeth)

Forslag: Ada nestleder/ungdomskontakt, Elisabeth sekretær,

Revisor – Forslag om Ole P. Buckholm

Forslag til årsmøtet: Retningslinjer, ansvarsområder for styre. Styre honorar, godtgjørelse

Budsjett – Aud og Herman setter opp et grovt budsjett

Sak 07/18 Eventuelt

Går det an å legge ut referater som egne filer på nettsiden til foreningen?