PLANLAGTE AKTIVITETER 2018.

Bildet: Styret i FFM i Buskerud 2017.

Styret tar forbehold om endring i planene.
Vi sender ut invitasjoner til alle medlemmer via mail eller post 3-4 uker før
hvert arrangement.
Torsdag 15. februar: Bowlingkveld.
Torsdag 8. mars: Årsmøte. Vi serverer snitter og Roar Engelberg underholder
etter avviklet årsmøte. Erfaringsutveksling.
Torsdag 3. mai: Fagkveld.
Torsdag 14. juni: Fagkveld. Hjelp til selvhjelp.
Torsdag 6. september: Fagkveld. Tema kommer senere.
Torsdag 18. oktober: Høstkonsert.
Søndag 25. november: Førjulstreff.
Vi vil også forsøke å arrangere et likepersonskurs for gamle og nye likepersoner i løpet av året. Info om dette kommer senere.