Ny samarbeidsavtale underskrevet av NMK-samarbeidet

Hovedformål med samarbeidsavtalen er å sikre et bærekraftig, likeverdig og effektivt landsdekkende kompetansetjenestetilbud til brukere med sjeldne nevromuskulære diagnoser, deres pårørende, helsetjenesten og andre tjenesteytere.

NMK-samarbeidet utvider stadig samarbeidet på flere felt, både innen forskning, kurs og konferanser og planlegging av felles strategier.

Nytt i årets avtale er at den skal gjelde for tre år, og det skal gjennomføres samarbeidsmøter minst to ganger årlig. På samarbeidsmøtene deltar Karin E. Rønningen som er assisterende direktør for Frambu, Kristin Ørstavik som er leder for EMAN og Irene Lund som er senterleder ved NMK.

Overordnet ansvar for NMK-samarbeidet ligger hos NMK i UNN. NMKs senterråd er viktig premissleverandør for arbeidet ved alle tre enheter.

Kilde: NMK

Facebook
Twitter
LinkedIn