Nyttig informasjon om fysioterapi ved nevromuskulære sykdommer

To illustrasjons filmer om fysioterapi ved nevromuskulære sykdommer, og en artikkel som beskriver behovet for tett oppfølgning fra fysioterapeut.

Illustrasjonsfilmer

Fysioterapeutene på NMK har fått laget to filmer om fysioterapi ved Nevromuskulære sykdommer.

En introduksjonsfilm til fysioterapi der hensikten er å presentere generelle prinsipper for fysioterapi til pasientgruppen.

Den andre filmen har som mål å informere om hensiktsmessig og trygg fysisk aktivitet for personer med nevromuskulære sykdommer. Filmene er produsert av Sjelden.no. som er en læringsportal for fagfolk. Portalen er under stadig utvikling og omfavner hele sjeldenfeltet.

Kilde: Nevromuskulært kompetansesenter (se filmene)

 

 

Artikkel i Fysioterapeuten 9-17

Atikkelen beskriver behovet for tett oppfølging fra fysioterapeut når man har Duchennes muskeldystrofi eller andre nevromuskulære sykdommer, og hvordan denne oppfølgingen bør gjennomføres. Artikkelen er skrevet av fagpersoner fra NMK-samarbeidet.

Fysioterapeten 9-2017