Ny samarbeidsavtale underskrevet av NMK-samarbeidet

Hovedformål med samarbeidsavtalen er å sikre et bærekraftig, likeverdig og effektivt landsdekkende kompetansetjenestetilbud til brukere med sjeldne nevromuskulære diagnoser, deres pårørende, helsetjenesten og andre tjenesteytere.

NMK-samarbeidet utvider stadig samarbeidet på flere felt, både innen forskning, kurs og konferanser og planlegging av felles strategier.

Nytt i årets avtale er at den skal gjelde for tre år, og det skal gjennomføres samarbeidsmøter minst to ganger årlig. På samarbeidsmøtene deltar Karin E. Rønningen som er assisterende direktør for Frambu, Kristin Ørstavik som er leder for EMAN og Irene Lund som er senterleder ved NMK.

Overordnet ansvar for NMK-samarbeidet ligger hos NMK i UNN. NMKs senterråd er viktig premissleverandør for arbeidet ved alle tre enheter.

Kilde: NMK

Muskelnytt nr.4 2017

Her kan du lese følgende artikler:

S-4  HAN SYKLET 57 MIL FOR Å SE PÅ SYKKEL-VM

Møt Geir, som bruker fysisk aktivitet som god terapi.

 

S-6 MYASTHENIA GRAVIS PÅ TVERS AV NORDEN

Elleve deltakere med MG fra hele Norden møttes i Oslo.

 

S-8  PABLO HAR EN SØSTER SOM KAN GÅ –

det er litt morsomt, men mest irriterende.

 

S-12  NÅR RULLESTOLEN TAKKER FOR SEG PÅ TUR

Vibeke opplevde det store reisemarerittet. Dobbelt opp.

 

S-16 DET HVITE BADEHUSET – EN VIRKELIGHET?

Nå synes Thorvald Steen at det er på høy tid å si ifra.

 

S-22  MYOTONE TILSTANDER –PERIODISKE ANALYSER?

Les om de første fagdagene om periodiske paralyser i Norge.

 

S-25 NÅR PÅSKEFERIEN TILBRINGES I ET VIKINGSKIP

For mange ungdommer er The Gathering årets høydepunkt.

 

S-29 HVA MED TO UKER SOM PASIENT HOS NMK I TROMSØ?

NMK tilbyr pasienter fra hele landet opphold med bevegelsesterapi.

Muskelnytt 04.17_WEB_1
Muskelnytt 04.17_WEB_2

Nyttig informasjon om fysioterapi ved nevromuskulære sykdommer

To illustrasjons filmer om fysioterapi ved nevromuskulære sykdommer, og en artikkel som beskriver behovet for tett oppfølgning fra fysioterapeut.

Illustrasjonsfilmer

Fysioterapeutene på NMK har fått laget to filmer om fysioterapi ved Nevromuskulære sykdommer.

En introduksjonsfilm til fysioterapi der hensikten er å presentere generelle prinsipper for fysioterapi til pasientgruppen.

Den andre filmen har som mål å informere om hensiktsmessig og trygg fysisk aktivitet for personer med nevromuskulære sykdommer. Filmene er produsert av Sjelden.no. som er en læringsportal for fagfolk. Portalen er under stadig utvikling og omfavner hele sjeldenfeltet.

Kilde: Nevromuskulært kompetansesenter (se filmene)

 

 

Artikkel i Fysioterapeuten 9-17

Atikkelen beskriver behovet for tett oppfølging fra fysioterapeut når man har Duchennes muskeldystrofi eller andre nevromuskulære sykdommer, og hvordan denne oppfølgingen bør gjennomføres. Artikkelen er skrevet av fagpersoner fra NMK-samarbeidet.

Fysioterapeten 9-2017