Nettkurs om barrierefrie utdanningsvalg

Nettkurs for å skape en mer inkluderende skolehverdag for elever med nedsatt funksjonsevne. Målgruppe for kurset er lærere, rådgivere og skoleledere.

Det er et samfunnsmål å få flere elever til å fullføre videregående skole. Ungdom med nedsatt funksjonsevne møter imidlertid mange barrierer i sitt utdanningsløp. God tilrettelegging og ikke-diskriminerende holdninger er avgjørende for å skape en mer inkluderende skolehverdag, og vil styrke elevene gjennomføringsevne.

Kilde: likestillingssenteret.no

Facebook
Twitter
LinkedIn