Behandling for Spinal muskelatrofi

EU-kommisjonen har godkjent medisinen nusinersen (Spinraza) til behandling av spinal muskelatrofi. Artikkelen fra EMA (Det europeiske legemiddelkontoret) om behandling for Spinal muskelatrofi er nå oversatt til norsk.

Om behandling av Spinal muskelatrofi (SMA)

Oversatt av Irene Lund, Senterleder NMK 29. juni 2017

Tillatt å drive markedsføring i Europa

Det europeiske legemiddelkontoret (European Medicines Agency – EMA) har anbefalt å gi markedsføringstillatelse i EU for Spinraza (nusinersen) som behandling av pasienter med spinal muskelatrofi (SMA). Det er en sjelden og ofte dødelig genetisk sykdom som forårsaker progredierende muskelsvakhet og tap av bevegelsesevne. Spinraza skal gis ved hjelp av injeksjon (i ryggen) i spinalvæsken hver fjerde måned.

Les hele artikkelen: Nevromuskulært kompetansesenter (NMK)