FFMs Landsmøtehelg 16. – 18.6.2017

Tone I. Torp ble gjenvalgt som FFMs leder, og Annie Aune ble tildelt æresmedlemskap i FFM. Engasjerte deltakere og god stemning preget helgen. 

Fredag ønsket Tone velkommen og innledet til gruppearbeid. Resultatet ble gode samtaler og nye ideer om FFMs fremtid.

Lørdagen startet med et nyttig foredrag om Kjernejournal. Presentasjonen fra foredraget kan lastes ned her:

Så var det tid for Landsmøtet, som blant annet valgte nytt sentralstyre. FFMs nye sentralstyret består av:
Leder 
Tone I. Torp

Nestleder 
Vibeke Aars-Nicolaysen 

Økonomiansvarlig
Lars Bruun

Landsstudiekontakt 
Johnny G. Johansen

Styremedlem
Ingeleiv Haugen  

Styremedlem 
Annie Aune

Likepersonsutvalget                                                                        
Guro Skjetne

FFMUs representant 
Line Nordal

Varamedlem
Gustav Granheim

Varamedlem
Sven Olav Frogner

Varamedlem 
Morten T. Tangre

Søndag var det tid for foredrag om Psykisk helse og muskelsykdommer, presentasjonen kan lastes ned her: