HAR DU EN PROSJEKTIDÉ?

ExtraStiftelsen støtter tidsavgrensede prosjekter og tiltak innen helse. Det omfatter blant annet forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid. Fristen for å søke ExtraStiftelsen om helseprosjektmidler via FFM er 29.juli 2017.

Før søknaden skrives:

 

Send en kortfattet prosjektskisse med budsjett på epost til  ffm@ffm.no innen 29.juli.

Søknadsprosessen i FFM:

  • Søknadene vurderes av FFM i august.
  • Søknadsskjemaene hos ExtraStiftelsen opprettes av FFM 1.september.  (de som er Innvilget å søke gjennom FFM). Epostvarsel blir sendt ut når det er tilgjengelig.
  • Innen 10. september skal søknadsskjemaet være ferdig utfylt.
  • 11. og 12. september vil FFM vurdere søknaden og gi tilbakemelding om eventuelle endringsbehov.
  • 15.september sender FFM inn søknadene

ExtraStiftelsen offentliggjør tildelingen 15.november.

Facebook
Twitter
LinkedIn