Valgkamp og frihetskamp

Det kjempes frihetskamper i Norge hver dag. De kjempes av funksjonshemmede og kronisk syke som søker frihet i eget liv. Derfor er valgkampen alvor for FFO. Partiene som vinner vil få stor makt. Vil makten være til hjelp i våre frihetskamper?

To frihetskamper i 2017 er:

Universell utforming innen offentlig transport
70% av norske stasjoner er utilgjengelige for store deler av befolkningen. Et hovedproblem er å komme av og på transportmiddelet. Det gjør det vanskelig eller umulig for mange å bruke buss, tog, trikk, taxi og fly i hverdagen og ferie. Derfor er universell utforming og tilgjengelighetskrav viktig i vår frihetskamp.
Dette er to av mange frihetskamper – som utkjempes daglig i varierende grad av den enkelte.

Fra 6.-12. juni setter FFO fokus på funksjonshemmedes frihetskamper gjennom kampanjen «For deg er det valgkamp, for meg er det frihetskamp».

 

Hva sier partiene om BPA og Universell utforming innen transport?
I forbindelse med stortingsvalget 2017 har FFO sett nærmere på partienes stortingsprogram, og hva partiene går til valg på – relevant for BPA og universell utforming innen offentlig transport. Vi har vurdert partiene på disse temaene, og lanserer resultatene denne uken!

#Frihetskamp
Vi oppfordrer hele Norge til å vise solidaritet med den frihetskampen mange funksjonshemmede og kronisk syke kjemper hver dag. Vis tegnspråkstegnet for «RESPEKT», ta en selfie, og legg ut på sosiale medier som instagram/facebook og twitter.

Frihetskamp.pdf 146,44 kB