Muskelnytt Nr.2 2017

S-4         FFM I TELEMARK VELGER SHORTS I OKTOBER

For tolvte gang dro fylkesforeningen til Albir i Spania.

 

S-6         FYSISK TRENING SAMMEN MED LIKESINNEDE

Les om nytten ved å trene sammen med andre muskelsyke.

 

S-8         EN ANNERLEDES FJELLTUR FOR MAGNUS

Magnus (10) har LGMD-2i. Han har vært på Norges tak.

 

S-12       ØYVIND VIL GI DUCHENNEGUTTER ET FRIERE LIV

Kan et bedre kosthold bidra til en økt og bedre selvfølelse?

 

S-15       FUNKSJONSHEMMET MINUTT FOR MINUTT

Nå ser Ingebjørg Larsen Vogt annerledes på sin egen sykdom.

 

S-20       SPENNENDE FUNN OM MG I NORGE OG NEDERLAND

Myasthenia Gravis betyr alvorlig muskelsvakhet. Stemmer det?

 

S-22       MER OM PUSTETEKNIKKER

Tiina og Brit har deltatt på internasjonal workshop.

 

S-29       ”DET ALLER BESTE I MATPAKKEN ER PIZZASNURRER”

Isabel (8) har SMA. Og en matpakke som du misunner henne.

Muskelnytt Nr.2 2017_Del 1
Les Muskelnytt Nr.2 2017 Del 2

FFMs Landsmøtehelg 16. – 18.6.2017

Tone I. Torp ble gjenvalgt som FFMs leder, og Annie Aune ble tildelt æresmedlemskap i FFM. Engasjerte deltakere og god stemning preget helgen. 

Fredag ønsket Tone velkommen og innledet til gruppearbeid. Resultatet ble gode samtaler og nye ideer om FFMs fremtid.

Lørdagen startet med et nyttig foredrag om Kjernejournal. Presentasjonen fra foredraget kan lastes ned her:

Så var det tid for Landsmøtet, som blant annet valgte nytt sentralstyre. FFMs nye sentralstyret består av:
Leder 
Tone I. Torp

Nestleder 
Vibeke Aars-Nicolaysen 

Økonomiansvarlig
Lars Bruun

Landsstudiekontakt 
Johnny G. Johansen

Styremedlem
Ingeleiv Haugen  

Styremedlem 
Annie Aune

Likepersonsutvalget                                                                        
Guro Skjetne

FFMUs representant 
Line Nordal

Varamedlem
Gustav Granheim

Varamedlem
Sven Olav Frogner

Varamedlem 
Morten T. Tangre

Søndag var det tid for foredrag om Psykisk helse og muskelsykdommer, presentasjonen kan lastes ned her:

HAR DU EN PROSJEKTIDÉ?

ExtraStiftelsen støtter tidsavgrensede prosjekter og tiltak innen helse. Det omfatter blant annet forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid. Fristen for å søke ExtraStiftelsen om helseprosjektmidler via FFM er 29.juli 2017.

Før søknaden skrives:

 

Send en kortfattet prosjektskisse med budsjett på epost til  ffm@ffm.no innen 29.juli.

Søknadsprosessen i FFM:

  • Søknadene vurderes av FFM i august.
  • Søknadsskjemaene hos ExtraStiftelsen opprettes av FFM 1.september.  (de som er Innvilget å søke gjennom FFM). Epostvarsel blir sendt ut når det er tilgjengelig.
  • Innen 10. september skal søknadsskjemaet være ferdig utfylt.
  • 11. og 12. september vil FFM vurdere søknaden og gi tilbakemelding om eventuelle endringsbehov.
  • 15.september sender FFM inn søknadene

ExtraStiftelsen offentliggjør tildelingen 15.november.

Valgkamp og frihetskamp

Det kjempes frihetskamper i Norge hver dag. De kjempes av funksjonshemmede og kronisk syke som søker frihet i eget liv. Derfor er valgkampen alvor for FFO. Partiene som vinner vil få stor makt. Vil makten være til hjelp i våre frihetskamper?

To frihetskamper i 2017 er:

Universell utforming innen offentlig transport
70% av norske stasjoner er utilgjengelige for store deler av befolkningen. Et hovedproblem er å komme av og på transportmiddelet. Det gjør det vanskelig eller umulig for mange å bruke buss, tog, trikk, taxi og fly i hverdagen og ferie. Derfor er universell utforming og tilgjengelighetskrav viktig i vår frihetskamp.
Dette er to av mange frihetskamper – som utkjempes daglig i varierende grad av den enkelte.

Fra 6.-12. juni setter FFO fokus på funksjonshemmedes frihetskamper gjennom kampanjen «For deg er det valgkamp, for meg er det frihetskamp».

 

Hva sier partiene om BPA og Universell utforming innen transport?
I forbindelse med stortingsvalget 2017 har FFO sett nærmere på partienes stortingsprogram, og hva partiene går til valg på – relevant for BPA og universell utforming innen offentlig transport. Vi har vurdert partiene på disse temaene, og lanserer resultatene denne uken!

#Frihetskamp
Vi oppfordrer hele Norge til å vise solidaritet med den frihetskampen mange funksjonshemmede og kronisk syke kjemper hver dag. Vis tegnspråkstegnet for «RESPEKT», ta en selfie, og legg ut på sosiale medier som instagram/facebook og twitter.

Frihetskamp.pdf 146,44 kB