I revidert nasjonalbudsjett foreslås det 15 millioner kroner til en ny senterordning for fremragende klinisk helseforskning.

Forslaget er en del av oppfølgingen etter toppmøtet om hjernesykdommer, og forskning på sykdommer som ALS, MS og demens skal prioriteres.

Hjernesykdommer rammer én av tre mennesker i løpet av livet. Regjeringen er svært opptatt av mer forskning slik at vi tidlig kan behandle pasientene, sier statsminister Erna Solberg regjeringen.no.

Mer kunnskap

For noen sykdomsgrupper – som ALS (amyotrofisk lateral sklerose), MS (multippel sklerose), Alzheimer (demens) – mangler vi kunnskap både om årsaker og hvordan vi best skal behandle pasientene.

Mange av pasientene som rammes av hjernesykdommer, ønsker å delta i kliniske studier nasjonalt og internasjonalt. Forslaget fra regjeringen til å etablere et senter for fremragende klinisk helseforskning for sykdommer som rammer sentralnervesystemet, vil bidra til at norske fagmiljøer øker kompetansen og får mer ressurser til å delta i internasjonale studier.

Bevilgningen til forskning på ALS, MS og demens gir pasientene større mulighet til tidlig å ta del i utprøvingen av ny diagnostikk og nye behandlingsformer. Dermed kan vi gi dem en mer effektiv og trygg behandling, sier Erna Solberg.

Les hele artikkelen:  regjeringen.no