Frambu inviterer til kurs 4 – 8. september om Muskeldystrofier og spinal muskelatrofi III

Målgruppen for kurset er barn og ungdom i alderen 0 – 16 år med diagnose og deres familier og tjenesteytere. Det legges til rette for erfaringsutveksling om det å leve med en sjelden muskeldystrofi eller SMA III. Søknadsfrist: 16.6.2017.

Aktuelle diagnoser: 
• Beckers muskeldystrofi
• Duchennes muskeldystrofi
• Dystrofia myotonika
• Emery-Dreyfuss muskeldystrofi
• Fascio-scapulo-humeral muskeldystrofi
• Limb-girdle muskeldystrofi
• Spinal muskelatrofi III

Målgruppe:
Barn og ungdom i alderen 0 – 16 år med diagnose og deres familier og tjenesteytere

Kursets målsetning:
Å formidle oppdatert kunnskap om diagnosene og tilrettelegging i barnehage/skole og fritid. Det legges til rette for erfaringsutveksling om det å leve med en sjelden muskeldystrofi eller SMA III.

Har du spørsmål?
Faglig koordinator Solvor Sandvik Skaar (sss@frambu.no)
Administrativ koordinator Elin Bredesen (kurs@frambu.no)

Mer info og søknadsskjema: frambu.no