Invitasjon til lærings og mestringskurs i Periodisk Paralyse

Nevromuskulært kompetansesenter (NMK) arrangerer i tidsrommet 26. – 27. oktober 2017 et lærings og mestringskurs (LMS-kurs) i Periodisk paralyse. Kurset arrangeres som en del av NMK-samarbeidet og i samarbeid med Lærings og mestringssenteret i Tromsø. 
Påmeldingsfrist: 15.juni.

Målgruppe: Voksne personer med diagnose og deres pårørende.

Sted: Pingvinhotellet på UNN Tromsø

Det legges til grunn at deltagerne skal være henvist av lege, dette gjelder både personer med diagnose og deres pårørende. Etter henvisning av lege og innsendt påmeldingsskjema vil man motta et innkallingsbrev. Det er viktig henvisende lege er oppmerksom på at man henviser til et brukeropplæringskurs på et nasjonalt kompetansesenter (NMK). Se Pasientreiseforskriften§1.d

Kostnader:
– Innkallingsbrevet legges til grunn overfor Pasientreiser, som da bestiller reisen, så her blir kostnader etter gjeldene takster hos Pasientreiser.

– NMK har lagt inn reservasjon på hotellrom på Pingvinhotellet, til kr. 995,- pr natt, inkludert frokost. Av dette refunderer Pasientreiser etter gjeldene satser, ca. kr. 550 pr døgn. tilreisende må påregne 2 netter. Du betaler altså for hotellet i første omgang, for senere å få refusjon fra Pasientreiser. |Du står fritt i valg av overnattingsted.

– Deltaker betaler en egenandel for selve kurset, som pr i dag er kr. 345,- (det bruker å være en liten økning rundt 1. juli). De som har frikort betaler ikke dette. Pårørende som er innkalt sammen med pasient skal ikke betale egenandel. Det er en felles egenandel for pasient og 1 pårørende.

– Dersom du/dere ikke møter til avtalt brukeropplæringskurs, eller melder forfall senere enn 24 timer i forkant, vil man motta et gebyr på kr. 690,- for ubenyttet opplæringstilbud.

– NMK dekker lunsj begge dager og middag den første dagen (drikke betales av den enkelte)

Last ned: