Stiftelsen Sophies Minde – Utlysning av midler for 2017

Stiftelsen har en ordning som gir mulighet for bevegelseshemmede og frivillige organisasjoner, foreninger ol, å søke om økonomisk støtte til tiltak/deltagelse innen "fritidsområdet", dvs. innen kunst og kultur, fysiske aktiviteter, opplevelser, sosiale møteplasser og lignende. Søknadsfrist: 6.juni 2017.

Stiftelsen ønsker å bidra til at flere bevegelseshemmede deltar på kultur- og fristidsarenaen gjennom å videreføre bestående ordninger.

Fra og med 2017 skal søknadene fylles ut og sendes via nettet.

Utlysning, info og søknadsskjema:  www.ssm.no