Læringsportalen Sjelden.no

Læringsportalen Sjelden.no eies av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser, og skal bli en viktig ressurs for fagpersoner og tjenesteytere som har behov for kunnskap om sjeldne diagnoser

Fagpersoner og tjenesteytere er en sammensatt målgruppe med ulike kunnskapsbehov. Kurs og læringsressurser på Sjelden.no utvikles derfor med det mål å tilby skreddersydd kunnskap til hver enkelt målgruppe.

Temaene spenner fra kunnskap om de enkelte diagnoser og tilrettelegging i skole og barnehage, til medisinske prosedyrer og behandling. Innholdet i læringsportalen gjennomgår faglig og redaksjonell kvalitetssikring. Kurs og læringsressurser velges ut etter kriterier om relevans i forhold til den enkelte sjeldne diagnosen – og den enkelte målgruppes kunnskapsbehov.

sjelden.no

(Portalen er fortsatt under utvikling.)