Vil du være med på fjellcamp på Rondeheim 7.-11. august?

Fjellcamp på Rondeheim er et samarbeidsprosjekt mellom Stiftelsen Frambu, Rondeheims venner og Stiftelsen Sophies Minde og retter seg mot unge voksne mellom 20 og 40 år med en av Frambus diagnoser som er i etableringsfasen og som har behov for å etablere nye arenaer for fysisk aktivitet og meningsfull fritid. Søknadsfrist er 12. mai.

Målgruppe
Fjellcamp på Rondehiem har ca 20 plasser og passer for unge voksne i alderen 20-40 år med fysiske, psykiske og/eller kognitive funksjonsnedsettelser. Vi ønsker at unge mennesker med funksjonsnedsettelse skal møte jevnaldrende i tilsvarende situasjon og gjøre seg erfaringer med typiske aktiviteter knyttet til norsk fjellandskap og natur. Deltakerne må kunne fungere i og ha utbytte av et tilrettelagt gruppetilbud. 

Aktuelle aktiviteter på Rondeheim:

 • Turer av forskjellig lengde og vanskelighetsgrad, både på høyfjellet og i lunt skogsterreng
 • Taubane over Høvringsåa
 • Enkel fjellklatring og rappellering
 • Overnatting i telt eller under åpen himmel
 • Kanopadling
 • Bading og bodysurfing i Høvringsåa
 • Bruk, stell og kos med dyrene på Rondeheim
 • Sykling med fjellskolens sykler på seterveier og gode fjellstier
 • Valg og behandling av turutstyr (opplæring om bekledning og pakking av sekk)
 • Instruksjon og praktisk bruk av kart og kompass
 • Kort innføring i nødvendig førstehjelp

Informasjon om turen og påmeldingsskjema:  www.frambu.no

Stiftelsen Sophies Minde – Utlysning av midler for 2017

Stiftelsen har en ordning som gir mulighet for bevegelseshemmede og frivillige organisasjoner, foreninger ol, å søke om økonomisk støtte til tiltak/deltagelse innen "fritidsområdet", dvs. innen kunst og kultur, fysiske aktiviteter, opplevelser, sosiale møteplasser og lignende. Søknadsfrist: 6.juni 2017.

Stiftelsen ønsker å bidra til at flere bevegelseshemmede deltar på kultur- og fristidsarenaen gjennom å videreføre bestående ordninger.

Fra og med 2017 skal søknadene fylles ut og sendes via nettet.

Utlysning, info og søknadsskjema:  www.ssm.no

Læringsportalen Sjelden.no

Læringsportalen Sjelden.no eies av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser, og skal bli en viktig ressurs for fagpersoner og tjenesteytere som har behov for kunnskap om sjeldne diagnoser

Fagpersoner og tjenesteytere er en sammensatt målgruppe med ulike kunnskapsbehov. Kurs og læringsressurser på Sjelden.no utvikles derfor med det mål å tilby skreddersydd kunnskap til hver enkelt målgruppe.

Temaene spenner fra kunnskap om de enkelte diagnoser og tilrettelegging i skole og barnehage, til medisinske prosedyrer og behandling. Innholdet i læringsportalen gjennomgår faglig og redaksjonell kvalitetssikring. Kurs og læringsressurser velges ut etter kriterier om relevans i forhold til den enkelte sjeldne diagnosen – og den enkelte målgruppes kunnskapsbehov.

sjelden.no

(Portalen er fortsatt under utvikling.)