«What goes in – must come out», kurs for gutter med Duchennes Muskeldystrofi fra 13 år og oppover

Kurset handler om mat, avføring og selvtillit. Sammensetningen høres kanskje rar ut, men erfaringer fra de eldste guttene tilsier at alt henger sammen. Når: 20.-23. april 2017. Hvor: Vulkan Scandic Hotell, Oslo. Påmeldingsfrist: snarest.

Maten du putter i deg, og hvordan kroppen behandler den, påvirker både kropp og sinn. Når og hvordan du skal få til og gå på do når musklene svekkes, kan være utfordrende. I tre kursdager i april skal vi gi deg nok informasjon til å prøve ut tingene selv. Vi skal også gi deg selvtillit gjennom mestring. Alt dette vil erfaringsmessig gi deg bedre livskvalitet.

 

Kursavgift: Kr 700,-. Kursavgiften dekker reise, opphold og diett for guttene og deres foresatte og/eller assistenter.

 

Antall deltakere: 10

 

Fristen er i ferd med å gå ut.   Påmeldingsskjema

For mer informasjon, se vår

facebookside: https://www.facebook.com/groups/dmdprosjekt2017/?fref=ts