Frambu inviterer til kurs 19.-20.4.2017: Nevromuskulære sykdommer – overgangen fra ungdomsliv til voksenliv

Kurset er laget for fagpersoner og tjenesteytere, men personer med diagnose og pårørende kan også delta. Påmeldingsfrist er 29. mars.

Kursets målsetning: 
Dette vil være et fagkurs med fokus på overgangen fra ungdom til voksenliv for personer med en nevromuskulær sykdom. 
Fagkurset arrangeres i samarbeid med Nevromuskulært kompetansesenter (NMK) og Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander (EMAN).

Mer info om kurset og påmelding: frambu.no