Voksne med nevromuskulære sykdommer – et kurs for helsepersonell

Målgruppe for kurset er helsepersonell som kommer i kontakt med personer med nevromuskulære sykdommer i primær- og spesialisthelsetjenesten. Kurset holdes i Bikuben på Haukeland universitetssjukehus torsdag 04.05.2017.  Kursavgift på 350 kr inkluderer lunsj og kaffe.  Påmelding innen 31.03.17.

Kursets formål er å gi grunnleggende kunnskap og informasjon om nevromuskulære sykdommer.  Få en større helhetlig forståelse for utfordringene personer med nevromuskulære sykdommer har og viktigheten av rett behandling til rett tid.

Kurset er et samarbeid mellom Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander (EMAN) ved Oslo universitetssykehus og Muskelklinikken ved Haukeland universitetssjukehus.

Kurset holdes i Bikuben på Haukeland universitetssjukehus torsdag 04.05.2017.

Kursavgift på 350 kr inkluderer lunsj og kaffe. 

Påmelding innen 31.03.17.

Mer info og program: