Selvforsvar uten fysisk styrke

I dette prosjektet har FFM utarbeidet et hefte som bevisstgjør, og beskriver muligheter for å forsvare seg. Selv om du har fysiske begrensninger, er det godt mulig å trene på selvforsvar.

FFM har i samarbeid med Trondheim karateklubb ,  gjennomført et selvforsvarskurs tilpasset deltakere med muskelsykdommer. Med utgangspunkt i det kurset, er dette heftet ment å inspirere til å starte en prosess, der man gjennom fysiske og psykiske øvelser kan være forberedt, hvis man trenger å forsvare seg.

Kunnskapen og metodene i heftet kan også brukes av andre grupper med nedsatt funksjonsevne, og av hjelpeapparatet.

Prosjektet ble finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, og gjennomført i 2016 av prosjektleder Tollef Ladehaug.

Last ned heftet: