Nevroelementært

Med Prosjekt Nevroelementært har Foreningen for Muskelsyke styrket informasjon og veiledningsarbeidet i FFM ved å utarbeide nye brosjyrer og skolere likepersoner/ambassadører.

Prosjekt Nevroelementært er gjennomført av Foreningen for Muskelsyke. To samlinger ble gjennomført i 2015-2016.

Med dette prosjektet har FFM styrket informasjon og veiledningsarbeidet i FFM ved å:

  • lage 5 nye diagnosebrosjyrer og to temabrosjyrer
  • skolere likepersoner /ambassadører som skal bidra i forhold til kompetansesentra, rehabiliteringsinstitusjoner og lærings- og mestringssenter

Prosjektet ble finansiert av Helsedirektoratet og gjennomført i 2015 – 2016 av prosjektleder Laila Bakke og informasjonsmedarbeider Line Wåler.

 

Nye brosjyrer (2016) som  kan bestilles/lastes ned i pdf:

Diagnosebrosjyrer

Arvelig polynevropati

Beckers Muskeldystrofi (BMD)

Friedreichs Ataxi (FRDA)

Polynevropati

Myasthenia Gravis (MG)

Temabrosjyrer

Hva bør du tenke på ved muskelsykdom

Muskelsykdom og fysioterapi