Stillingsannonse kontormedarbeider

Foreningen for Muskelsyke (FFM) søker ny kontormedarbeider i 60% stilling. Arbeidet består i hovedsak i regnskapsføring, medlemsregister, rapportering og prosjektregnskap for FFM og FFMU (ungdomsforeningen), samt oppfølging i forhold til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og andre bidragsytere. Det er tett oppfølging fra styreleder og økonomiansvarlig. 
Søknadsfrist 15.02.2017.

FFM har tilrettelagt kontor på gateplan i Fekjan 7, Nesbru. Det er bussholdeplass i nærheten, og hc-parkering rett utenfor kontoret. Vi oppfordrer personer med funksjonsnedsettelse til å søke. Søkere bør ha regnskapserfaring. For videre opplysninger henvises til vår hjemmeside ffm.no og Facebook.

Tiltredelse 01.04.2017.

Søknadsfrist 15.02.2017.

Spørsmål og søknad sendes styreleder Tone I. Torp – mailadresse  tone.torp@ffm.no – tlf. 95164848.