Ny veilederen om pårørende i helse- og omsorgstjenesten

Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten beskriver pårørendes rettigheter, helse- og omsorgstjenestens plikter og gir anbefalinger om god praksis.

Veilederen omfatter alle pårørendegrupper, uavhengig av diagnose, og inkluderer eldre, voksne og barn som pårørende.

Tidlig støtte og avlastning

Pårørende ønsker som regel å være en ressurs for sine nærmeste, men kan være utsatt for isolasjon, stress, belastning og egen helsesvikt, sier divisjonsdirektør Svein Lie på helsedirektoratet.no.

Gjennom den nye veilederen ønsker vi å stimulere helse- og omsorgstjenesten til å utvikle støttetiltak til pårørende som opplæring, veiledning, og fleksible avlastningstjenester.

Les veilederen på  helsedirektoratet.no