Har du en prosjektidé?

Extrastiftelsen støtter tidsavgrensende prosjekter og tiltak innen helse. Det omfatter blant annet forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid.
Gjennom FFM kan det søkes midler fra Extrastiftelsen til helseprosjekter. Søknadsfrist: 20.2.2017.

FFM ønsker i første omgang å motta en prosjektskisse m/budsjett innen 20.2.2017 (intern frist).
Extrastiftelsen har nye retningslinjer, og der står det noe om hva man kan/ikke kan søke midler til.
Les retningslinjene nøye før prosjektskissen skrives:

Se også Informasjonsvideo fra Extrastiftelsen

 

VIDERE SAKSGANG

FFMs sentralstyre behandler søknadene/prosjektskisser 22. februar.

FFM oppretter søknadsskjema i Extrastiftelsen til godkjente søknader 24.februar.

Søknadsskjemaene må være ferdig utfylt innen 13.mars.

FFM sender inn søknader til Extrastiftelsen 15.mars.

Spørsmål?
Ta gjerne kontakt med Line Wåler,  tlf 95743307 eller Epost: line.waaler@ffm.no