Kjernejournal

I størstedelen av landet er det nå innført kjernejournal og det er planlagt at de siste områdene skal bli inkludert i ordningen i løpet av starten av 2017. I kjernejournalen samles de viktigste opplysningene om deg fra offentlige registrere, kritisk informasjon fra leger og det er mulig å legge inn egen informasjon som du selv mener er relevant for de som skal behandle deg.

Hvorfor kjernejournal?

Til nå har det vært slik at fastlegen, sykehuset og legevakten har hvert sitt journalsystem hvor informasjon om vår helse og sykdom blir lagret. Disse systemene har ikke kunnet utveksle informasjon. Dette har vært uheldig fordi viktig informasjon om sykdom som er kjent for en del av helsevesenet ikke har vært tilgjengelig for andre deler av helsevesenet. Gjennom kjernejournalen skal viktig informasjon kunne deles mellom de ulike journalsystemene.

Les mer om ordningen på helsenorge.no.

Hvorfor kjernejournal?

Til nå har det vært slik at fastlegen, sykehuset og legevakten har hvert sitt journalsystem hvor informasjon om vår helse og sykdom blir lagret. Disse systemene har ikke kunnet utveksle informasjon. Dette har vært uheldig fordi viktig informasjon om sykdom som er kjent for en del av helsevesenet ikke har vært tilgjengelig for andre deler av helsevesenet. Gjennom kjernejournalen skal viktig informasjon kunne deles mellom de ulike journalsystemene.

Kritisk informasjon

Legen som oppdager at det er en sykdom, pågående behandling eller allergi hos deg som er spesielt viktig at andre får informasjon om, kan registrere dette i kjernejournalen. Eksempler på kritisk informasjon kan være sjeldne sykdommer som påvirker valg av behandling i en akutt situasjon som arvelige nevromuskulære sykdommer, blødersykdommer, binyrebarksvikt og vaskulære malformasjoner i hjernen. Det finnes en liste over slike tilstander som legen bør registrere i kjernejournalen.
( Les også: narkose ved arvelige nevromuskulære sykdommer ).

Dersom man behandles med cellegift, dialyse eller andre behandlinger som krever særlig oppfølging skal dette også registreres. Implantater som shunt i hjernen, mekanisk hjerteventil og andre implantater er viktig å vite for valg av undersøkelser og behandling.

Allergier og sterke allergiske reaksjoner er også viktig å registrere som kritisk informasjon. Dette gjelder ikke milde reaksjoner som irritasjon og kløe, men allergier som gir anafylaksi ved at det blir vanskelig å puste og gir blodtrykksfall. Her kan det også være reaksjoner på anestesimidler som er brukt ved for eksempel operasjoner.

Snakk med fastlegen om kritisk informasjon

Kritisk informasjon om deg blir ikke registrert inn automatisk og det er derfor viktig at du spør fastlegen din om det er noe kritisk informasjon om deg som bør registreres. Da hjelper du legen din å huske på å vurdere om det bør registreres kritisk informasjon din kjernejournal.

Selvregistrering

Du har også mulighet til å registrere informasjon om deg selv som du mener er viktig for de som behandler deg. Dersom du har tidligere sykdommer kan du registrere disse fra en liste med sykdommer og tilstander. I tillegg kan du notere spesielle hensyn om deg selv. For eksempel om du har hørselsnedsettelse eller kommunikasjonsvansker som afasi.

Du kan også registrere informasjon om oppfølging du får fra andre behandlere enn fastlegen. Eksempler på dette kan være oppfølging hos kardiolog og nevrolog.

Logg inn på helsenorge.no og gjør de endringene du mener er nødvendige. 

Informasjon om pårørende

I kjernejournalen er det registrert hvem som er dine nærmeste pårørende og denne informasjonen er hentet fra folkeregisteret. I tillegg kan du selv registrere informasjon om hvem du ønsker skal bli kontaktet i akuttsituasjoner.

Innleggelseshistorikk og resepter

Informasjon innleggelser og poliklinisk behandling blir også registrert i kjernejournalen. Her står det ikke hva som er undersøkt eller resultater, men kun at du har hatt en time eller innleggelse og hvilken avdeling det var.

Alle e-resepter og apotekekspederte resepter blir lagret i kjernejournalen i tre år. På denne måten kan behandlere få oversikt over hvilke medikamenter som er skrevet ut til deg.

Mulighet til å reservere seg

Du har mulighet til å reservere deg for hele eller deler av kjernejournalen.

Det kan du gjøre ved å logge inn på din side på helsenorge.no.

Du kan også få varsel på epost hver gang helsepersonell går inn på kjernejournalen slik at du har full kontroll over hvem som ser i journalen og hvor ofte det blir sett i den.

Les mer: Hva er kjernejournal? (Helsenorge.no)