Strategisk satsing på fysioterapeuter ved Nevromuskulært kompetansesenter (NMK)

Fysioterapeuten er en viktig ressurs for å bedre livssituasjonen til pasienter med progredierende nevromuskulære muskelsykdommer. NMK har derfor kunnskapsspredning/deling som strategisk satsingsområde for fysioterapeuter som jobber innenfor feltet.

Kompetansebygging gjennom klinisk virksomhet

Fysioterapeutene ved NMK undersøker og vurderer pasienter med nevromuskulære sykdommer som ledd i diagnostiserings-prosessen, og utforsker den individuelle pasientens ressurser og potensiale i fysioterapibehandling. Dette skjer enten gjennom 2-dagers vurderingsopphold, eller 2-ukers opphold med nevromuskulær bevegelsesterapi.

Etter opphold med nevromuskulær bevegelsesterapi på NMK, videreformidles relevante tiltak til lokal fysioterapeut via videoopptak som er gjort under oppholdet. NMK-fysioterapeutene oppfordrer lokal fysioterapeut til å ta kontakt ved behov for veiledning og erfaringsutveksling.

Les hele artikkelen: NMK