Pasient- og brukerombudet jobber for å ivareta dine interesser og behov som pasient, bruker og pårørende

 Hvis du har erfaringer og opplevelser som du ønsker å ta opp, kan du ta kontakt med Pasient- og brukerombudet i fylket der du bor.

Pasient- og brukerombudet

–          jobber for å ivareta dine interesser og behov som pasient, bruker og pårørende

–          skal sikre din rettsikkerhet overfor den statlige spesialisthelsetjeneste og den kommunale helse- og omsorgstjenesten

–          kan bistå deg i spørsmål om informasjon og medvirkning, henvisning, utredning, behandling og rehabilitering,
            regelverksforståelse, journal, klage- og erstatningsmuligheter.       

–          Enten du er barn, ung, voksen eller eldre, pasient, pårørende eller ansatt i helse- og omsorgstjenesten, kan du ta kontakt

Kontaktinformasjon finner du her:

https://helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet