NYHETSBREV NR 2 2016

Tiden går fort når en har det gøy sies det. For noen «få» uker siden satt jeg og skrev på forrige  nyhetsbrev, det var akkurat nå i mai. I mellomtiden har det tydeligvis vært en sommer, det var  kanskje ikke så mange som registrerte den?  Uansett, nå er oktober og høsten ankommet. Det begynner så vidt å bli «julestemning» både i  butikker og i avbestilt reklame som likevel finner veien til dørmatta hjemme.  Tenkte å benytte anledningen til å oppsummere fylkeslagets aktiviteter hittil i år.  Som nevnt i forrige nyhetsbrev hadde vi Årsmøte i februar med påfølgende Ekstraordinært  årsmøte i april for å få godkjent regnskap og budsett. Starten på året ble således noe mer  kronglete enn ønsket, uansett så er vi forbi det nå.  Søknader  I mai brukte styret en del tid på å søke om midler fra Extrastiftelsen til to utvalgte  prosjekter/arrangementer vi har stor tro på vil være til nytte for fylkeslagets medlemmer.  Begge arrangementene har vært arrangert tidligere med gode tilbakemeldinger. Dessverre så  krever begge disse prosjektene så mye midler at fylkeslaget ikke har økonomi til å gjennomføre  de uten at vi får tilført eksterne midler.   Det en arrangementet er Aktiviseringshelg for muslelsyke barn med sine familier. Det andre  arrangementet er et et kurs for voksne ny‐diagnostiserte muskelsyke som vi har kalt Muskelsyk  hva så? – Eller –  Et kurs i å beherske en ny hverdag som muskelsyk.  Vi krysser fingre og av på Extrakuponger for at vi får godkjent begge disse søknadene.  Videre har vår utmerkede organisasjonsskretær lagt ned en hel del arbeid i å få i stand en ny  Bingo‐avtale. Vi fikk tidligere dessverre beskjed fra Lotteritilsynet om at vår avtale med  Konnerud Bingo måtte avsluttes, da det ikke er tillatt å ha slike avtaler utenfor sitt eget distrikt.  Vi kan nå opplyse om at vi har fått en ny avtale med MAX Bingo på Sandaker i Oslo. Vi krysser  fingrene for at det avtalen gir oss sårt tiltrengte midler for gjennomføring av arrangementer.  For opplysning til dere som lurer på hva avtalen går ut på:  Bingoentreprenører (eiere/drivere)  er avhengig å ha en avtale med en godkjent ideell organisasjon for å få tillatelse til å drive  bingovirksomhet. En del av overskuddet skal derfor tilfalle denne organisasjonen, i dette  tilfellet altså oss i FFM‐OA
Foreningen for muskelsyke, Oslo og Akershus
Side 2/4
Gjennomførte arrangementer  Vi har også hatt to, etter vårt syn, vellykkede arrangementer.  Det første var den 7. juni hvor vi arrangerte  Familiegrilldag på Losby. Dette ble en stor suksess  med i underkant av 20 deltakere med stort og smått.   Årets Kieltur ble arrangert helgen 4. til 6. september. Etter noe laber påmelding på de to siste  års turer, ble vi i år positivt overasket over at hele 22 personer med godt humør ble med på  turen. Turen ble en sukssess med god mat og godt drikke, samt mange fine samtaler. En  luksuriøs avkobling fra hverdagen må en kunne si at disse turene er.  Kommende arrangementer  Medlemsbowling på Jessheim ble utsatt grunnnet få påmeldinger i slutten av juni. Vi forsøker  igjen. Denne gangen blir datoen 15/11‐2015. Følg med for ytterligere informasjon om program  og påmelding  Årets Julebord avholdes igjen på Hotel Opera ved Oslo S. Dato for dette arrangementet er  14/11‐2015. Påmelding pågår nå. Mer informasjon bakerst i nyhetsbrevet.    Styrets arbeid videre i år  Styret starter nå snarlig opp arbeidet med å planlegge neste års aktiviteter som grunnlag for  gjennomføring av fylkeslagets Årsmøte i 2016.  Vi har som utgangspunkt tenkt oss å  gjennomføre de faste aktivitetene. Dette er:   Årsmøte – Medio mars 2016   Familigrilldag – Primo juni 2016   Kieltur – Primo september 2016   Julebord – Medio November 2016    I tillegg til disse faste arrangemente, vil vi prøve å få til noen «faglige» arrangementer. Det vi si  et møte eller en samtalekveld, gjerne med et sosialt tilsnitt, hvor vi tar for oss forskjellige tema  som medlemmene er interessert i å vite mer om.  Dersom noen har noen idéer til tema som kan være aktuelle for slike mindre arrangementer så  nøl ikke med  sende en epost til styret (ffm.oslo.akershus@gmail.com). Denne epost‐adressen
Foreningen for muskelsyke, Oslo og Akershus
Side 3/4
kan dere selvfølgelig også benytte dersom dere har noen spørsmål til styret. Vi kan ikke love å  gi et svar dere vil bli fornøyd med, men vi skal prøve å svare etter vår beste evne.      På vegne av styret i Foreningen for muskelsyke, Oslo og Akerhus  Tor Egil Roheim  Styreleder