Invitasjon til halvdags seminar om Myasthenia Gravis 27.oktober

Nevrologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus Ullevål inviterer deg med diagnosen, pårørende og andre interesserte velkommen til å delta på spennende foredrag med myasthenia- forskere i feltet. (Ingen påmelding, seminaret er gratis).

Tid: 27. oktober 2016 kl. 14-17

Sted: Rødt auditorium bygg 25 ( laboratoriebygget), Kirkeveien 166, Oslo

Universitetssykehus, Ullevål.

Påmelding ikke nødvendig.

Arr: Nevrologisk avdeling, OUS, Ullevål

 

Program:

–          kl 14.00- 14.25 Finnes det fortsatt "seronegative" myasthenia gravis? Overlege Angelina Maniaol,
           Oslo universitetssykehus (OUS)

–          kl 14.25- 14.50 Okulær myasthenia gravis I dag. Professor Emilia Kerty, OUS

–          kl 14.50-15.10 På jakt etter nye biomarkører for MG.  Docent og overlege Anna Punga, Akademiska sjukhuset Uppsala,            Klinisk Neurofysiologi

–          kl 15.10-15.25 Kaffe pause

–          kl 15.25- 15.50 Hvordan påvirkes MG av fysisk trening? Anna Punga

–          kl 15.50- 16.15: Myasthenia gravis hos unge: vanlig? Stipendiat Trine Popperud, OUS

–          kl 16.15-16.40: Lambert Eaton myastent syndrom LEMS: mer vanlig enn vi tror? Not as rare as we thought?  
           Prof Jan Verschuuren, Leiden University Medical Center, The Netherlands.

 

Hvert foredrag varer ca 20 min, og etterfølges av 5 minutter for spørsmål og diskusjon i plenum.