Gruppeopphold for voksne med muskelsykdom på Beitostølen Helsesportsenter 19.september – 14.oktober 2017

OBS! FFM har i dag 24.1.2017 fått beskjed om at gruppeoppholdet er fulltegnet.

BHSS arrangerer i samarbeid med Foreningen For Muskelsyke, gruppeopphold for voksne med muskelsykdom i perioden 19.09.17 – 14.10.17. Søknadsfrist: Plassene tildeles fortløpende fram til 1.mai 2017

Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) gir re-/habiliteringstilbud til barn, ungdom og voksne med ulike diagnoser, funksjonsnedsettelser og funksjonsnivå. Aktivitet og deltakelse med fokus på muligheter fremfor begrensninger vil alltid være en viktig ledesnor for virksomheten. BHSS kombinerer bruk av tilpasset fysisk aktivitet med medisinsk, pedagogisk og sosialfaglig veiledning og oppfølging.

OPPHOLD FOR VOKSNE MED MUSKELSYKDOM

BHSS arrangerer i samarbeid med Foreningen For Muskelsyke, gruppeopphold for voksne med muskelsykdom i perioden 19.09.17 – 14.10.17.

Målgruppe

Voksne over 30 år med muskelsykdom. Tilbudet passer for voksne som fysisk og sosialt kan gjøre seg nytte av et tilbud tilrettelagt i gruppe.

Mål og virkemiddel

Det overordnede målet med det intensive rehabiliteringstilbudet er å skape grunnlag for økt aktivitet og deltakelse i eget lokalmiljø, samt å opprettholde/bedre brukerens funksjonsnivå.

Organisering og innhold

Tilbudet består av 3-5 aktivitetsøkter daglig. I tillegg til det obligatoriske tilbudet på dagtid, legges det til rette for valgfrie aktiviteter og sosialt program på ettermiddag- og kveldstid. Aktivitetene foregår innendørs, utendørs og i basseng. Tilbudet organiseres hovedsakelig i gruppe med fokus på aktivitetsutprøving og ferdighetslæring. Dette suppleres med individuelle tilbud og spesifikk trening. Aktivitetene tilpasses den enkeltes forutsetninger og bygger på det brukeren lar seg motivere for.

 

I tillegg til tilpasset fysisk aktivitet, tilbyr vi veiledning i gruppe/individuelt med fokus på kosthold, aktivitetslære/treningslære og oppfølging.

 

Dersom brukeren ikke kan ivareta daglige behov for ADL, kan vedkommende tas inn sammen med assistent/ledsager.

Henvisning/søknad

Beitostølen Helsesportsenter har avtale med Helse Sør-Øst, Helse Midt og Helse Vest. Brukere som hører til disse helseforetakene kan søke om rehabiliteringsopphold på Beitostølen Helsesportsenter. BHSS tar unntaksvis inn pasienter fra Helse Nord gjennom gjestepasientordning via Helse Sør-Øst. Brukere mottas etter søknad fra fastlege eller spesialisthelsetjenesten. For mer informasjon om henvisning/søknad, se www.bhss.no/henvisningsoeknad

Søknadsfrist: Plassene tildeles fortløpende fram til 1.mai 2017.

Last ned informasjonen:

troll_2017.pdf 289,39 kB