Fagkveld 15. september 2016

Denne kvelden handlet om å ta i mot hjelp. Hvor lett – eller hvor vanskelig er det?

29  deltakere.

Kvelden ble så interessant at vi til og med glemte å ta bilder! ? 

Tone Torp holdt foredrag – slik bare Tone kan gjøre det.

Når vi trenger hjelp så er det flere måter å organisere denne hjelpen på. Familie, venner, hjemmesykepleie, hjemmehjelp, støttekontakt og brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Denne kvelden handlet mest om hjelp organisert som BPA. Vi fikk vite litt om lover og regler – vi fikk råd og tips om hvordan organisere BPA – og om ansettelsesprossessen av assistenter.

Vi snakket en del om den følelsesmessige siden av det å bli avhengige av å ta i mot andres hjelp for å få hverdagene til å fungere. Både for den som trenger hjelp – og for familien rundt.

Vi fikk høre at det kan være lurt å starte med BPA på et tidlig tidspunkt – kanskje før man trenger hjelp til helt personlige ting. (som f.eks. dusj) Noen starter med kun 4 timer assistanse i uka – og kan bruke denne assistansen til handleturer f.eks. (når det begynner å bli plundrete å plukke med seg varer og bære dem ut i bilen eller hjem.)

Man har ikke lovfestet rett til BPA etter fylte 67 år. Det betyr ikke at man ikke kan få det, men den lovfestede retten blir borte. Dette er noe vi håper det blir grepet tak i. (Vi vet det jobbes med.) Livet fortsetter i mange år etter 67, og de aller fleste ønsker seg muligheten til et aktivt liv – hele livet.

Vi utvekslet erfaringer (mange hadde mye å dele) rundt småbord, mens vi fikk servert god mat.

Denne kvelden hadde vi også utlodning. De fleste av våre arrangement er gratis for medlemmene våre – og det håper vi å fortsette med. Men p.g.a av stor nedgang i fylkeslagets inntekter over tid – vil vi forsøke loddsalg på noen av arrangementene våre fremover.