Likepersonskurs 6. september 2016

Kuskveld for de som ville vite litt mer om hva likepersonsarbeid er – og kanskje ønsket å bli en likeperson.

10 personer deltok på denne kurskvelden.

Programmet for kvelden:

 KL. 18.00 – Velkommen

 – Hva er en likeperson? Hvem kan være likepersoner? Ulike grupper. Hva kreves for å bli godkjent likeperson i FFM?

Kl. 18.45 – Pause.

Kl. 19.00 – Likepersonsarbeid i FFM. Organisering. Arenaer for likepersonsarbeid.

Kl. 19.30 – Taushetsplikt. Rapportering.

Kl. 20.00 – Samtale om erfaringer med likepersonsarbeid.