Velkommen

Når dere har valgt å være med på et kurs eller en samtalegruppe med tema «Leve sammen» har dere også sagt ja til å ta en grundig titt på parforholdet. Hvordan har dere det? Sammen og som enkeltpersoner. Er dere der dere vil være, eller ønsker dere å stake ut en ny kurs?

Dette heftet er laget for å gjøre det lettere å sette fokus på samlivet. Vi har delt det inn i ulike tema. De første kapitlene fokuserer på paret; hvordan vi snakker sammen og hvordan vi ser hverandre. Disse kapitlene gir noen verktøy som kan være gode å ha med seg når kurset går over på tema som assistanse i hverdagen, barn og familieliv.

Heftet setter fokus på noen av utfordringene som følger med det å ha en funksjonshemning. Dette kan være ytre faktorer som møtet med et hjelpeapparat som ikke er på tilbudssiden, utilgjengelighet i samfunnet og opplevelsen av negative holdninger til funksjonshemmede. Andre utfordringer er personlige og relasjonelle. For eksempel egne forventninger til seg selv, til partneren, eller gjensidig avhengighet fordi en eller begge trenger assistanse i hverdagen. Dette er utfordringer det kan være ekstra vanskelig å snakke om.

Alle samliv byr på gleder og utfordringer. I perioder kan utfordringene være større enn gledene. Da kan det være behov for verktøy for å håndtere utfordringer på en god måte. I dette heftet lærer dere noen slike verktøy og dere får øvd dere på å bruke dem. Det vil gjøre det lettere å håndtere kriser når disse kommer. Foreningen for Muskelsyke håper heftet kan bidra til at det blir lettere å snakke om samliv, både med hverandre og med andre. Det er laget oppgaver til de ulike temaene i heftet som kan bidra til dette. Vi har tatt utgangspunkt i at det er en gruppe på flere par som enten tar et kurs eller er deltakere i en samtale gruppe. Oppgavene kan like godt brukes hvis dere er et par som jobber dere igjennom heftet sammen, eller om du ønsker å lese igjennom heftet alene. Juster oppgavene slik at de passer til din eller deres situasjon.

Det kan være utfordrende og litt skremmende å sette fokus på seg selv og hvordan man har det. Enda vanskeligere er det når det er samlivet som står i fokus. Vi må våge å være ærlige med oss selv og partneren vår.

For at samtalene skal bli en god prosess, er det viktig at dere respekterer hverandre. Det må være rom og trygghet for å vise følelser og dele tanker. Det som blir sagt i gruppa må bli i gruppa.

Karin Boyes dikt handler om at det kan være vondt å være i endring, men at endringen fører noe godt med seg. Det er viktig å huske på i arbeidet med dette heftet. Dere kommer sikkert inn på tema som kan være vanskelige, og vonde for noen. Ved å våge å være i prosessen vil vi få det bedre med oss selv, og andre. Bruk derfor litt tid, innledningsvis, for å bli kjent med hverandre og for å skape trygghet overfor hverandre.

JA VISST GÖR DET ONT

Av Karin Boye

Ja visst gör det ont när knoppar brister.
Varför skulle annars våren tveka?
Varför skulle all vår heta längtan
bindas i det frusna bitterbleka?

Höljet var ju knoppen hela vinteren.
Vad är det för nytt, som tär och spränger?
Ja visst gör det ont när knoppar brister,
ont för det som växer –
och det som stänger.

Ja nog är det svårt när droppar faller.
Skälvande av ängslan tungt de hänger,
klamrar sig vid kvisten, sväller, glider –
tyngden drar dem neråt, hur de klänger.
Svårt att vara oviss, rädd och delad,
svårt at känna djupet dra och kalla,
ändå sitta kvar och bara darra –
svårt att vilja stanna –
och vilja falla.

Då, när det är värst och inget hjälper,
brister som i jubel trädets knoppar.
Då, när ingen rädsla längre håller,
faller i ett glitter kvistens droppar,
glömmer at de skrämdes av det nye,
glömmer att de ängslades för färden –
känner en sekund sin största trygghet,
vilar i den tillit –
som skapar världen.

Bli kjent oppgave:

Bruk 5 minutter individuelt og noter:

Litt om hvem du er og hva du liker
Hvorfor meldte du deg på?
Hva håper du å få ut av dette?

Fortell de andre i gruppen om dine forventninger.

Facebook
Twitter
LinkedIn