Tre nøkler

I samlivskurset «Din for evig» (utarbeidet av Modum bad) får vi tre nøkler som er viktige for alle som vil fortsette å være et par.
Den første nøkkelen er viljen til å sette Paret foran seg selv i perioder. Det handler både om å sette paret før egne behov og å sette av tid til en eksklusivitet hvor det bare er tid til dere to. For å få et godt samliv kan ikke en, eller begge, sette egne ønsker og behov foran paret hele tiden. Noen ganger, kanskje veldig ofte i perioder, må vi velge bort egne ønsker. Egne aktiviteter som å delta i kor, ha jentekvelder, gå på konserter eller å jobbe overtid må vike for parforholdet. Det er også viktig å gi plass til paret, sette av tid til å være et «oss» Det er ingen andre er «medlemmer» i dette paret, ikke elskerinner, barn, jobben etc. Dere må lage en ramme der som er «oss» og som er trygt.

Nøkkel nummer to er at vi må fortsette å utforske hverandre. Det kan være lett å tenke at jeg vet alt om deg. Det er viktig at der holder forbindelsen, og gir den andre mulighet til å vise nye sider av seg selv.

Den tredje nøkkelen handler om å ta sitt ansvar for forholdet. Skal et forhold vare så må jeg «pusse på min egen juvel». Det er lett at vi gir den andre skylden for ting som ikke fungerer i forholdet. Det er lett å se hva man ikke får av sin partner i «slitne» perioder. Det er viktig å øve på å være en god partner, at man selv tar ansvar for sin del av parforholdet.

Vil hverandre vel – vær generøse!

Vi treng einannan
av Bente Bratslund

At vi treng einannan her
vi stampar fram på livsvegen,
kvar av oss med vår bør.
At vi treng einannan.
Eit møte over hagegjerdet.
Eit ord i forbifarten.
Eit blikk som stoggar opp og ser.
Vi er så nær einannan at vi
kunne strekt handa fram, og
rørt ved kvarandre om vi turde,
Vi har einannan. Bak ein vegg,
bak ein port. Bak ei maske
Skal vi våga trø over.
Berre eit ørlite steg og møtast…

Oppgave:
Pleie kjærligheten:
Hva gjør dere samme som par?
Har dere forskjellig definisjon på hva det er å «gjøre noe som par»?
Når har dere det aller best sammen?
Fortell hverandre: «jeg kjenner at du er glad i meg når…»