Gi meg handa di

Alle mennesker trenger en hånd å holde i, noen å støtte seg til når livet er vanskelig. Når vi lever i et parforhold forventer vi fte at partneren vår skal være den vi kan støtte oss på. Vi ønsker også å være den som er støttende for partneren. Det er ikke alltid like lett. Når livet er vanskelig kan være vanskelig å gi utrykk for hva man føler og trenger. Det kan også være vanskelig å forstå hva den andre trenger.

Fordi kommunikasjon er vanskelig, kan oppleves som en risikosport. De fysiske utfordringene er ikke de samme som når man klatrer fjell, eller hoppe i fallskjerm, men det følelsesmessige «rushet» kan være det samme: fra enorm glede og lykke til sorg, redsel og angst. Nå kan det høres ut som en beskrivelse av et forhold hvor det er psykisk eller fysisk vold. Det er ikke det som menes her med redsel eller angst. Det er den følelsen vi får når vi har sagt noe feil, har såret den andre og angsten alle innimellom kan føle for at forholdet skal gå i stykker. For at vi ikke skal være bra nok – for at vi skal velges bort.

Vi må lære oss å navigere i et emosjonelt spenningsfelt, hvor vi skal klare å bevare oss selv, nærme oss den andre og sammen skape et godt liv for begge to.

Valgfrihet

G.M. Skau sier at: «Omstendighetene kan vi ikke alltid gjøre noe med, men vi kan alltid forandre på noe i måten vi forholder oss til dem på.» Vi har et valg når det gjelder hvordan vi forholder oss til vår partner. I forrige kapittel lærte vi at våre handlinger baserer seg på tidligere opplevelser og våre forventinger. Gjennom å se og anerkjenne våre automatiske tanker og vårt handlingsmønster får vi kunnskap som gjør at vi kan velge å ikke være styrt av disse.

Nå skal dere få en oppgave hvor dere skal se nærmere på hvordan dere forholder dere til hverandre. Oppgaven går dypere ned i relasjonen, og ser på forventninger dere har til hverandre, som kjærester, venner, elsker. Den utfordrer dere til å se nye muligheter i rammen for kommunikasjonen dere imellom.

Oppgave:

Forventninger 
Hvilke forventninger har du til partneren din?
Er forventningene rimelige
Har du fortalt partner hva du forventer?

Krangle 
Hvordan pleier dere å krangle
Hvordan oppleves disse kranglene

Bruk tid på å tenke igjennom svarene enkeltvis.
Diskutere svarene i grupper eller parvis