Vedtak

Kommunen behandler søknaden, og skal gi deg et skriftlig svar på denne i form av et vedtak eller avslag. Vedtaket sier hvor mange timer du får, hvordan tjenestene skal organiseres og hvilke hjelpebehov tjenesten skal dekke.

Det kan være at kommunen i første omgang gir deg assistanse gjennom ordinære tjenester. Selv om dette ikke var førstevalget ditt, er det lurt å ta imot denne assistansen. Ved å motta hjemmetjeneste og støttekontakt en tid dokumenteres behovet ditt. Hvis du ikke mottar tjenestene du er innvilget fordi de ikke er i den formen du ønsker, vil kommunen som oftest konkludere med at du ikke har behov for tjenester. Når du etter et par måneder søker på nytt om BPA så kan du bruke erfaringer fra hjemmetjeneste og støttekontakt i søknaden.

Hvis du er misfornøyd med vedtaket kan du anke det. Først til kommunen, og hvis du ikke får medhold der kan du anke til fylkeskommunen. Pasientombudet kan bistå det i forhold til omsorgstjenester i kommunen. De kan derfor være behjelpelig hvis du har vansker med å nå fram hos kommunen.