Fotokonkurranse: Å leve med Duchennes muskeldystrofi

Har du eller noen i familien din Duchennes muskeldystrofi? Frambu kompentansesenter for sjeldne diagnoser ønsker å invitere personer med Duchennes muskeldystrofi til å dele bilder fra hverdagslivet – små og store øyeblikk. Vinneren av bildekonkurransen vil bli stemt frem av en jury på verdensdagen for Duchennes muskeldystrofi 7. september 2016, og motta et gavekort på 500,-

Målet er å få inn mange bilder som viser små glimt av det livet gutter med diagnosen og familiene lever, så Frambu kan belyse flere sider av det å leve med Duchennes muskeldystrofi. 
Vinneren blir kåret på Frambus fagkurs om Duchennes muskeldystrofi, og gavekortet kan benyttes på et av Thon eiendoms kjøpesentre.

Vilkår for fotokonkurransen

Frist for innlevering av bilder er 1. september 2016. Bilder som sendes inn etter innleveringsfrist blir ikke med i konkurransen. 

Du kan kun delta med bilder du selv har fotografert.

Det er innsenders ansvar å sørge for å få tillatelse til offentliggjøring av eventuelt andre personer på bildet.

Navn på personer på bildet må være med hvis personene er identifiserbare.

Personopplysninger vil bli lagret i forbindelse med bilder som arkiveres i Frambus bildearkiv.

Ved bilder av barn må foreldre samtykke på barnets vegne inntil barnet er 15 år.

Frambu forbeholder seg retten til å offentliggjøre innsendte bilder samt bruke bildene i Frambus egne kommunikasjonskanaler.

Vinneren av konkurransen blir kåret på Frambus fagkurs om Duchennes muskeldystrofi av en jury på verdensdagen for Duchennes muskeldystrofi 7. september 2016. Vinneren får et gavekort til en verdi av NOK 500,- som kan benyttes på et av Thon eiendoms kjøpesentre.

Ved å delta på denne bildekonkurransen gis det tillatelse til at Frambu senter for sjeldne diagnoser kan bruke bildene til informasjonsarbeid beskrevet ovenfor.

Send inn bilder ved å benytte skjemaet på frambu.no