Kurs i kreativ skriving i Oslo

Kurs i kreativ skriving i Oslo er utsatt til 27 – 30. oktober. Ny utlysning og påmeldingslink kommer innen kort tid. 

Mål: 

Å styrke deltakernes evne til og motivasjon for å bruke kreativ skriving for å dele og formidle sine erfaringer som muskelsyk. Magasinet Muskelnytt brukes aktivt i prosessen. Det vil bli satt av plass i flere numre av Muskelnytt fremover for stoff fra alle deltakerne på kurset. Deltakerne vil også få prøve seg på kortere tekster for sosiale medier. 

Innhold: 

– Interaktiv teori om hva kreativ skriving går ut på– Skriveoppgaver og gjennomgang av tekstene– Erfaringsutveksling i plenum og grupper– Det er satt av god tid til spørsmål/svar– Det blir et intensivt kurs, så deltakerne bør være motiverte. – Skriving er absolutt ikke bare for kvinner, og vi blir glade for mannlige deltakere og. 

Kursleder:     Bernt Roald Nilsen – litteraturjournalist og redaktør for Muskelnytt

For mer info, kontakt Tollef Ladehaug på FFM-kontoret. 

e-post:tollef.ladehaug@ffm.no
Tlf: 41190702

Påmelding:   https://docs.google.com/a/ffm.no/forms/d/1UPQ8KjOgT0wJoIl-_G1phaYQg2D0C66wd8JUxAUjYIw/edit

Økonomi:    Kurset er gratis, og kost og losji dekkes for både deltaker og assistent. Reiseutgifter er ikke inkludert.