Har du/dere behov for prosjektstøtte eller midler til aktivitet?

Søknadsfristen for å søke midler gjennom Forskningsfondet om nevromuskulære sykdommer og Erik Allums legat for Duchenne muskeldystrofi er 15.september 2016.

Fondet kan tildele enkeltpersoner og institusjoner støtte til:

– å finne årsak og arvelighet

– diagnostisering

– genetisk veiledning

– behandlingsmetoder

– å fremskaffe kunnskap som kan bidra til økt livskvalitet og bedre levekår for muskelsyke og deres pårørende.

Les mer om søknad til Fondet her: https://ffm.no/FFM/Legater-og-fond/Forskningsfondet/Soeke-midler

Erik Allums legat har til formål å yte økonomisk bistand til støtte for:
– utvikling av ny viten om Duchenne muskeldystrofi

– spesielle tiltak

– utvikling av hjelpemidler som får en direkte effekt på hverdagssituasjonen og livskvaliteten til personer med Duchenne muskeldystrofi og deres familier.

Les mer om søknad til Legatet her: https://ffm.no/FFM/Legater-og-fond/Erik-Allums-Legat