Å være voksen med muskeldystrofi eller Pompes sykdom

Frambu inviterer til brukerkurs for personer over 16 år med ovennevnte diagnoser og deres familier og tjenesteytere.
Tidspunkt: 3 – 7.10.2016.  Søknadsfrist: 5.8.2016

Aktuelle diagnoser:
• Emery-Dreyfuss muskeldystrofi
• Fasio-scapulo-humeral muskeldystrofi
• Limb-girdle muskeldystrofi 
• Medfødt muskeldystrofi (CMD)
• Pompes sykdom
• Beckers muskeldystrofi

Målgruppe:
Personer med diagnose over 16 år og deres familier og tjenesteytere

Kursets målsetning:
Vi ønsker å formidle oppdatert kunnskap om diagnosene, og legge til rette for erfaringsutveksling om det å leve med en sjelden tilstand. Vi vil ha fokus på overgangen til voksenlivet, arbeid og sysselsetting.

Har du spørsmål?
Ta kontakt med faglig ansvarlig Solvor Sandvik Skaar på e-post sss@frambu.no eller praktisk ansvarlig Linda Elton på kurs@frambu.no
Du kan også ringe på telefon 64 85 60 00.