Ny rapport om hva som skal til for å tilpasse et lærings- og mestringstilbud for menn

Oslo universitetssykehus har sammen med Reform –ressurssenter for menn gjennomført et prosjekt knyttet til hvordan tilpasse et lærings- og mestringstilbud til menn.

Utgangspunktet for prosjektet var at menn er underrepresentert som deltagere i lærings- og mestringstilbud og at det er viktig å kunne gi et tilbud som er tilpasset menn. Det er fokusgruppeintervju med menn og pårørende til menn som er grunnlaget for resultatene fra prosjektet som presenteres i denne nylig utgitte rapporten:  Å være mann og håndtere sykdom – en utfordring,

Ytterligere presentasjon av rapporten og selve rapporten finnes her: