Landsmøtehelgen 2016

FFMs Landsmøtehelg og jubileumsfeiring ble avholdt 3 – 5.juni 2016  I Lillestrøm.

Tanker hentes frem fra de siste 35

Fredagen startet med en “Skavland-sekvens” med FFMs leder Tone I. Torp  og Sigurd Lindal fra Nevromuskulært kompetansesenter  I Tromsø(NMK).  De snakket om historien og muskeldiagnostikk.  

 

Kompetansetjenesten i fremtiden

Irene Lund fra NMK, Karin Rønningen fra Frambu
og Kristin Ørstavik fra EMAN holdt et informativt og spennende innlegg om NMK samarbeide og fremtiden.

 

Nytt sentralstyre i FFM

Landsmøtet ble avholdt lørdag 4.juni, og nytt sentralstyre ble valgt:

 Leder Tone I. Torp
Nestleder Vibeke Aars Nicolaisen
Økonomiansvarlig Lars Brun
Studieleder Johnny Johansen
Interessepolitisk -talsperson Laila Bakke
Styremedlem Annie Aune
Likepersonskoordinator Guro Skjetne
FFMU Line Nordal
1. vara Lise Conelly
2. vara Svenn Olav Frogner
3. vara Gustav Granheim

Æresmedlem og Hedersbevisning

Gro W. Kristiansen ble utnevt til æresmedlem i FFM.

 

Sigurd Lindal fra NMK ble tildelt FFMs Hedersbevisning. 

 

Konsert

Lørdag kveld var det tid for konsert med artisten Depui.
Han rørte mange av oss med sin fine karistiske stemme og tekster.
Intervju med artisten kommer I Muskelnytt nr 3 som blir utgitt i September 2016.

Foto: Bernt Roald Nilsen

 

Mer om Landsmøtehelgen kommer i neste Muskelnytt.