Har du en god prosjekt ide?

Nå er det mulig å søke ExtraStiftelsen om midler til helseprosjekter gjennom FFM. Søknadsfrist: 29.juli 2016.

Informasjon

Informasjon om søknader, og hva det kan søkes om finner du her:  Extrastiftelsen.no.
(les nøye.)

Prosjektskisse

Vi ønsker i første omgang å motta en prosjektskisse som beskriver bakgrunnen for prosjektet, hvor omfattende budsjettet er og varighet. Skriv også hva dere ønsker å oppnå med prosjektet.

Frist for innsending av prosjektskisse til FFM: 29. juli 2016.  Epost: ffm@ffm.no

Det er FFM (som godkjent søkerorganisasjon) som sender inn søknaden til Extrastiftelsen og står ansvarlig.

Spørsmål?
Ta gjerne kontakt med Line Wåler,  tlf 95743307 eller Epost: line.waaler@ffm.no

Del