Ikke ta fra meg muligheten til å leve

"Ikke ta fra meg muligheten til å leve" er en informasjonsfilm laget av NHFU Trøndelag . Filmen handler om viktigheten av det å ha muligheten til å få Brukestyrt Personlig assistanse for å kunne leve et fullverdig liv.

NHFU Trøndelag har fått laget den 20 minutter lange filmen, som viser en rekke ungdommer som har BPA og noen som ikke på langt nær får dekket det assistansebehovet de har. Vi møter blant annet Johannes Loftsgård (21), som måtte avbryte studiene og lever en isolert tilværelse hjemme, og Marianne Knudsen (16), som i perioder har måttet bo på institusjon, fordi de ikke får nok assistansetimer. Og det i en periode som for andre ungdommer preges av frihet, løsrivelse og spontanitet.

Les hele artikkelen og se lenke til videoen:  Norges Handikapforbund