Guideline for Limb-girdle og distale muskel dystrofier

Sammendrag av artikkel om retningslinjer for diagnostisering og behandling av Limb-girdle og distale dystrofier.

EMAN (Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander) har oversatt og gjort oppsummering av artikkelen om retningslinjer for diagnostisering og behandling av Limb-girdle og distale dystrofier:

Se også FFMs  Diagnoseportrett (video) om Limb-girdle